Ett mindre projekt jag skapade utifrån en tutorial, när jag provade på Vue.

Denna övningen gick alltså ut på att försöka göra en twitterliknande app, där man har några användare och kan skapa inlägg.
(Projektet är kodad i Vue 3)
Back to Top